Educador/a Social a Casa d'Infants- Gandesa

Publicada: martes, 24 de abril de 2018

Tornar a ofertes

Descripció


Necessitem incorporar amb urgència Educador/a Social per a cobrir una Reducció de jornada del 45%. Incorporació: 7 de maig 2018

Vacants


1

Contingut


Requisits:

Titulació específica:

Llicenciatura o Grau en Educació social.

Formació complementària

 • Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc.
 • Idiomes: nivell C de la llengua catalana.
 • Coneixements preferents: Formació en intervenció familiar sistèmica i formació sobre les necessitats i el desenvolupament de l’infant, les relacions familiars, els infants i adolescents que han estat víctimes de maltractament i abús.

Funcions:

Desenvolupar el pla d’intervenció familiar en l’entorn de la vida quotidiana.

 1. Aplicar els acords consensuats a la reunió d’equip.
 2. Desenvolupar la dinàmica diària de la vida quotidiana de manera integrada amb la resta de l’equip educatiu.
 3. Col·laborar en el manteniment correcte de la infraestructura.
 4. Sota supervisió de l’ER coordinar-se els recursos externs vinculats a la família.
 5. Afavorir les condicions i transmetre la informació necessària que garanteixi l’acollida i atenció de l’infant/adolescent i la família.
 6. Observar la família, l’adolescent i/o l’infant de manera integral i recollir la informació en els formats corresponents.
 7. Gestionar el conflicte, prevenir-lo i abordar-lo amb finalitats educatives.
 8. Transmetre els valors ètics socialment reconeguts de solidaritat, respecte, llibertat, dignitat, convivència, autonomia, responsabilitat, igualtat de gènere i d’oportunitats.
 9. Fomentar la integració, la convivència i un entorn acollidor de respecte i d’afecte, afavorint el sentiment de pertinença i un tracte igualitari en tot el grup.
 10. Implicar, motivar i acompanyar la família en l’atenció i el seguiment del procés evolutiu de l’infant/jove, establint vincles afectius i de confiança, potenciant l’assumpció màxima de responsabilitat, facilitant la participació i col·laboració en el seu propi procés de creixement integral.
 11. Treballar les habilitats, estratègies relacionals, socials i dinàmiques familiars establertes entre els diferents membres de la família, i també atendre’n les carències.
 12. Participar en les tasques d’higiene i neteja de la llar d’una manera conjunta amb la resta de membres de l’equip, famílies i infants.
 13. Implicar-se en les pautes de caire acadèmic, formatiu i laboral, marcats des de l’EIF.
 14. Facilitar un marc de referència que ajudi a interioritzar les normes de convivència.
 15. Acompanyar la família en la participació conjunta amb l’infant/jove en les activitats de la vida quotidiana i les tasques domèstiques com a eina educativa per l’adquisició d’hàbits afectius de l’infant/jove per tal que pugui adquirir equilibri emocional.
 16. Participar en la planificació de l’aplicació pràctica de la intervenció educativa.
 17. Participar en la redacció de tota la documentació tècnica que es genera des de la Casa d’Infants, garantint la confidencialitat de tot el procés d’estada de la família a la Casa.
 18. Realitzar la recerca d’eines educatives i entitats del territori per la derivació.
 19. Desenvolupar i avaluar les accions i dinàmiques d’intervenció fent aportacions puntuals a les dissenyades des de l’EIF i programades per l’Equip Educatiu.
 20. Ajudar l’ER en la redacció de la programació i la memòria anual.
 21. Afavorir un bon ús de les instal·lacions i els recursos materials de la casa d’infants.

22. Altres funcions de naturalesa i qualificació semblants relacionades amb el seu lloc        de treball i que apareixen reflectides al projecte marc.


S'ofereix:


Localitat, Província


BARCELONA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados)

Permisos de Conduir


No se requiere ningún permiso.

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Comarcal

Comparteix aquesta oferta